ΓΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 56304 | Fide: 42154588 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1045 12
2022B 1031 13
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι