ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/1992, ΕΣΟ: 56306 | Fide: 42153298 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι