ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 56317 | Fide: 42148553 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 897 20
2022B 1037 3
2022A 1005 7
Παλαιότερα -

Σύλλογοι