ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 04/1999, ΕΣΟ: 56322 | Fide: 42151350 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 4
Παλαιότερα -