ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 56342 | Fide: 42151384 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -