ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 56345 | Fide: 42151287 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -