ΜΙΝΓΚΟ ΜΑΡΙΟ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 56346 | Fide: 42151295 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1061 1
2022B 1057 12
2022A - 4
Παλαιότερα -