ΜΙΝΓΚΟ ΜΑΡΙΟ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 56346 | Fide: 42151295

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 4
Παλαιότερα -