ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1988, ΕΣΟ: 56348 | Fide: 42149487 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1136 7
Παλαιότερα -