ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 56351 | Fide: 42152984 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
Παλαιότερα -