ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 56352 | Fide: 42152992 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1171 0
2023Α 1171 10
2022B 1121 2
2022A 1084 6
Παλαιότερα -