ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1994, ΕΣΟ: 56359 | Fide: 42155789 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 1
2022A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι