ΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 56371 | Fide: 42151309 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -