ΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 56371 | Fide: 42151309

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -