ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1994, ΕΣΟ: 56372 | Fide: 42151864 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1174 20
2022A - 4
Παλαιότερα -