ΣΠΥΡΟΣ-ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 56380 | Fide: 42152690 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
Παλαιότερα -