ΣΔΡΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 56425 | Fide: 42148413 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1337 13
2022B 1307 7
2022A 1297 6
Παλαιότερα -