ΜΠΟΥΡΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 56429 | Fide: 42155975 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1063 0
2023B 1063 0
2023Α 1063 0
2022B 1063 10
2022A - 3
Παλαιότερα -