ΜΠΟΥΡΧΑ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 56430 | Fide: 42155983 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -