ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/1998, ΕΣΟ: 56442 | Fide: 42153255 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1764 11
2023B 1770 7
2023Α 1776 43
2022B 1453 8
2022A 1450 14
Παλαιότερα -