ΤΖΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2014, ΕΣΟ: 56453 | Fide: 42157706 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -