ΦΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 56461 | Fide: 42157480 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1088 5
2023B 1066 0
2023Α 1066 7
2022B 1110 10
2022A - 0
Παλαιότερα -