ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 56462 | Fide: 42154626 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι