ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 56464 | Fide: 42154898 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -