ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 56465 | Fide: 42157633 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 4
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -