ΜΑΝΔΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Η/Γ: 09/2013, ΕΣΟ: 56475 | Fide: 42157676 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι