ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 56503 | Fide: 42145929 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1131 9
2022B - 0
2022A - 4
Παλαιότερα -