ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 56511 | Fide: 42144027 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι