ΤΣΕΡΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 56518 | Fide: 42144728 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -