ΣΙΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 56525 | Fide: 42155070 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 948 0
2023Α 948 7
2022B - 0
2022A - 3
Παλαιότερα -