ΒΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 56528 | Fide: 42156122 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -