ΑΡΡΙΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 56529 | Fide: 42153140 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι