ΠΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 01/1986, ΕΣΟ: 56536 | Fide: 42156084 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -