ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΡΕΤΗ

Η/Γ: 03/1995, ΕΣΟ: 56537 | Fide: 42156017 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -