ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΡΕΤΗ

Η/Γ: 03/1995, ΕΣΟ: 56537 | Fide: 42156017

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -