ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 56541 | Fide: 42153336 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -