ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 56541 | Fide: 42153336 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 971 11
2023B 861 11
2023Α 888 9
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -