ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η/Γ: 11/2016, ΕΣΟ: 56544 | Fide: 42154154 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι