ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/2014, ΕΣΟ: 56551 | Fide: 42143853 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -