ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/1985, ΕΣΟ: 56552 | Fide: 42154146 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -