ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 56555 | Fide: 42154138 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 5
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 4
Παλαιότερα -

Σύλλογοι