ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 56556 | Fide: 42154111 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1103 0
2023Α 1103 0
2022B 1103 3
2022A 1073 8
Παλαιότερα -

Σύλλογοι