ΚΡΕΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 56572 | Fide: 42155207 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι