ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 09/1976, ΕΣΟ: 56587 | Fide: 42155967

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -