ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 09/1976, ΕΣΟ: 56587 | Fide: 42155967 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -