ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 56589 | Fide: 42155991 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -