ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 56590 | Fide: 42156009 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -