ΚΑΚΑ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 56592 | Fide: 42153794 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 851 7
2023Α 862 2
2022B 844 5
2022A - 0
Παλαιότερα -