ΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 56597 | Fide: 42155746 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 922 0
2023Α 922 0
2022B 922 0
2022A 922 5
Παλαιότερα -