ΚΛΩΚΑ ΑΛΙΚΗ

Η/Γ: 10/2014, ΕΣΟ: 56607 | Fide: 42163129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 3
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -