ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΑΒΙΔ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 56617 | Fide: 42164303 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 6
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -