ΣΤΟΛΛ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 56622 | Fide: 42163056 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 916 4
2023B 930 1
2023Α 897 5
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -