ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 09/2014, ΕΣΟ: 56624 | Fide: 42157048 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -