ΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 56658 | Fide: 42162858 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι