ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 56673 | Fide: 42155657 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι